Festsang

Tekst: Alfred Madsen
Mel.: Har du følt det en dag

La oss møtes i dag under vaiende flagg, la oss feste og minnes en tid da vår vei, den gikk hen mellom gårder og grend, mens vi dyrket ek'sisen med flid. Madam From er ei mer, nyter hvilen så kjær, Helteborg, den er sunket i grus. Aldri manglet vi dem, unge gutter og menn, som har fortsatt å bygge vårt hus.

Kårdekorps var det navn, som vi tok i vår favn. Det ble endret, vi het kompani, inntil ny tradisjon krevet form bataljon, og vi støpte vårt merke deri.

Turn og idrettens sak har vi holdt til i dag i den ære og akt som den skal. Derfor Viking og Fjell, de skal hyldes i kveld Utav hundreder i denne hall.

Må så festen sin gang være preget av sang utav taler og muntert humør. Vi har fylt 100 år, men i stjernene står at vi 1000 skal bli før vi dør.