Marsj for Skansens Bataljon (1928)

Tekst: Alfred Madsen
Mel.: Hjalmar Anderson

Hva er så lystelig å gå som marsjparaden oppå Skansen, hvor Fløyfjell skuer ned derpå, og skogens trær, de vakter står. Mens fanegarden bærer de gamle faner frem og hjem, de unge med geværer alltid ring vil slå om dem.

Givakt for hederstradisjon! Vår hånd er hevet for å verge den gamle Skansens Bataljon. Vi øke vil dens posisjon. Og sammen vil vi vandre til hundre år vi når og går . Pass takten, mønstr hverandre! Frem til samling hver en vår .

Se hist hvor fossen stuper ned, et sted fra Blåmanns høye tinde, hvor all naturen ånder fred, og lerken slår sin tone ned. Her, gutter, vil vi vandre i mange, lange år vi går, og sammen med de andre frem til samling hver en vår.