Rådet 2019

Sjef: Vegard Sivertsen
1.kompanisjef: Fredrik Fie Padøy Mathiesen
2.kompanisjef: Cochise Holland...
Fanebærer: Håkon Winter Olsen
2. Løytnant: Leon G.Jensen
4. Løytnant: Anders Listhaug
Tamburmajor: Gardar Stikholmen
1. Faneoffiser: Sølve Myklebust
2. Faneoffiser: Nikolai Lygresten Skjerping
3. Faneoffiser: Lars Morvik
4. Faneoffiser: Christian T.Gundersen
5. Faneoffiser: Leonard Helland
6. Faneoffiser: Jan Henrik Robberstad
Adjutant: Kjetil Frantzen

rådet2019