Ny Sjef er valgt !

Sjefsvalg for 2019-sesongen ble avholdt søndag 10.juni etter Landtursdagen.  

Rådet har stemt og ny 2019-Sjef er årets 1.kompanisjef Vegard Sivertsen.  Skansegutten gratulerer den nye Sjefen.

De øvrige offiserene til 2019-sesongen blir valgt på et eget offisersvalg onsdag den 20.juni kl.18:00 på Skansen.  Alle korpsets medlemmer kan stille som kanidater.