NY HELTEBORG RIDDER

Ny Helteborg ridder :

På landtursdagen 10.juni 2018 utnevte korpset Johynny Lyngbø til ridder av Helteborg - skansegutten gratulerer !!!

Landursdagen 2018 ble Johynny Lyngbø (Sjef 1991) tildelt korpsets høyeste utmerkelse HELTEBORG for sin lange tjeneste for korpset.

Utdrag fra korpsets lover § 8 : Korpsets høyeste utmerkelsestegn er "Helteborgvåpenet", hvorav det hvert år ikke kan utdeles mer enn ett eksemplar. "Helteborg-våpenet" må bare tildeles en person som har nedlagt særlig fortjenstfullt arbeid for korpset. Det kan også gies som gave til andre organisasjoner og korps som korpset har hatt mye samarbeid med, hvis Rådet enstemmig beslutter det.

http://skansensbataljon.no/nyheter/153-viktige-datoer-for-gamlekarer-sesongen-2018

Ny Helteborg ridder :

På landtursdagen 10.juni 2018 utnevte korpset Johynny Lyngbø til ridder av Helteborg - skansegutten.no gratulerer !!!

Landursdagen 2018 ble Johynny Lyngbø (Sjef 1991) tildelt korpsets høyeste utmerkelse HELTEBORG for sin lange tjeneste for korpset.  Det var årets Skansesjef Andreas Lien som sto for utdelingen.

Utdrag fra korpsets lover § 8 : Korpsets høyeste utmerkelsestegn er "Helteborgvåpenet", hvorav det hvert år ikke kan utdeles mer enn ett eksemplar. "Helteborg-våpenet" må bare tildeles en person som har nedlagt særlig fortjenstfullt arbeid for korpset. Det kan også gies som gave til andre organisasjoner og korps som korpset har hatt mye samarbeid med, hvis Rådet enstemmig beslutter det.

Rådets beslutting :

Skansesjefen 1991 med sin ærlige og til tider røffe personlighet, men vi som kjenner han vet jo hva Johnny’en står for. Tøff, men fair er vel mest riktig. Ett buekorpshjerte av gull. Kort litt om hans innsats:

 

  • Innføring/idèen om Skanseorden 2.grad, for medlem som har gått minst 10.år.

 

  • Korpsets Sjef i 1991 og 5 år som offiser.

 

  • Styremedlem 15 år, Foreningsformann ved 2 perioder.

 

  • Styremedlem i flere Jubileumskomitèer.

 

  • Utenlandstur reiseleder til England i 1999

 

  • Medlem av «Skansegjengen» som hjelp Rådet 2004 på fote, samt meget viktig bidragsyter ved hvert eneste offisersseminar.

 

  • Viktig bindeledd i SSS-alliansen.

 

  • Styremedlem i det nå så meget aktive Buekorpsmusèstyret.

 

  • Ett levende leksikon, kan veldig mye og bra som kontaktperson for Skansens utad.

 

 

 

Det kan nok sies og diskuteres mye mer, men nå har altså Johnny takket nei til videre styreverv – for å vie tid til Buekorpsmusèet, samt familie – men stiller opp om det trengs. 27 år med meget bra innsats for Bataljonen og Forening, bør hedres. I tillegg har Johynny gått over 10 år i korpset og avsluttet sin aktive kariere som Skansesjef for sesongen 1991.  Dette året var Skansens det største korpset i by'n med 139 aktive på linje 17.mai og mottok BA's pokal til Verdens Beste Buekorps. Vi mener Johnny er verdig kandidat til Helteborg og ønsker han velkommen som Helteborg ridder.  Vi håper også vi får se mye til Johnny i årene som kommer og ønsker han lykke til med jobben på Buekorpsmuseet. 
 
Rådet 2018
 
Gratulerer !