Ny Sjef er valgt !

Sjefsvalg for 2019-sesongen ble avholdt søndag 10.juni etter Landtursdagen.  

Rådet har stemt og ny 2019-Sjef er årets 1.kompanisjef Vegard Sivertsen.  Skansegutten gratulerer den nye Sjefen.

De øvrige offiserene til 2019-sesongen blir valgt på et eget offisersvalg onsdag den 20.juni kl.18:00 på Skansen.  Alle korpsets medlemmer kan stille som kanidater.

 

Program sesongen 2018

Sesongen 2018 er over.  Vi ønsker alle en riktig god sommer !

Program for høsten og Skanseklubben vil bli lagt ut her så snart skoleferien er over. Følg med !

Alle uniformer og effekter skal renses og sjekkes før neste sesong.  Har du uniform eller andre effekter hjemme - ta kontakt med din pelotongsjef snarest for innlevering.  Har du ikke anledning til å komme opp på Skansen med effekter så kommer vi og henter til avtalt tid.

 

Les mer …

NY HELTEBORG RIDDER

Ny Helteborg ridder :

På landtursdagen 10.juni 2018 utnevte korpset Johynny Lyngbø til ridder av Helteborg - skansegutten gratulerer !!!

Landursdagen 2018 ble Johynny Lyngbø (Sjef 1991) tildelt korpsets høyeste utmerkelse HELTEBORG for sin lange tjeneste for korpset.

Utdrag fra korpsets lover § 8 : Korpsets høyeste utmerkelsestegn er "Helteborgvåpenet", hvorav det hvert år ikke kan utdeles mer enn ett eksemplar. "Helteborg-våpenet" må bare tildeles en person som har nedlagt særlig fortjenstfullt arbeid for korpset. Det kan også gies som gave til andre organisasjoner og korps som korpset har hatt mye samarbeid med, hvis Rådet enstemmig beslutter det.

http://skansensbataljon.no/nyheter/153-viktige-datoer-for-gamlekarer-sesongen-2018

Les mer …