SkaFo styrer/komiteer

Hovedstyret

Formann Jan-Frode Grønvigh

Johnny Lyngbø
Morten Wedøe
Rudi Gerhard Rakner
Martin Olaussen
Vidar Staalesen
Stig Einar Mjøs
Nils Bjarte Sæle

Husstyret

Formann Vidar Staalesen

Jon Tangen
Severin Skjøtskift

Skansegutten.no

Nettredaktør
Lars Petter Jørgensen

Norman Zachariassen

Brushyttestyret

Formann Holger Hagesæter

Stian Hofstad
Kenneth Mundal
Gunnar Thorbjørnsen
Eirik Hagesæter
Tom H. Kristiansen
Thorstein Eriksen

Skansegutten redaksjon

Martin Olaussen
Norman Zachariassen
Eirik Hagesæter
Lars Petter Jørgensen
Erlend Liisberg

Andre verv

Fanemester
Tom H. Kristiansen

Trommemester
Morten Wedøe

Arkivar
Endre Thomassen

Medlemsregister
Eirik Hagesæter

Sjefspermen
Harald Tvedt

Rep. til Buekorpsmuseet
Kjell Nesse Erlend Liisberg

Valgkomité 2013/14
Even Eide