Informasjon om SkaFo

2. juni 1931 ble gamlekarer (tidligere medlemmer) fra Skansens Bataljon innkalt til møte på Christi Krybbes Skoler, og som innbydere står Festkomiteen fra 1930.

Festkomiteen avlegger sitt regnskap som viser et et overskudd på kr. 425,-. Det blir videre forslått å danne en forening bestående av eldre skansegutter - "Skansens Bataljons Gamlegarde". Pengene blir overført til den nye forening med den klausul at de skal nyttes til nye rifler for korpset.

Foreningens aller første styre blir:
Formann Jacob Abrahamsen
Kasserer John Heggelund
Sekretær Harald S. Lie
Styremedlem Ole Petersen.
Suppleanter: Ragnvald Kristiansen og Johan Husum
Revistorer: Bernt Johannessen og Erling Helle

Forslag til lover blir lest opp og vedtatt. Dermed starter den forening som senere får navnet "Skanseguttenes Forening" sitt verdifulle virke til beste for buekorpset Skansens Bataljon.

Skanseguttenes Forening har nå i overkant av 260 medlemmer, hovedsaklig tidligere medlemmer av Skansens Bataljon. Foreningen er bygd opp av forkjellige komiteer og styrer, og driver blant annet Brushytten på Fløifjellet. På Skansens Bataljons stiftelsesdag 22. mai marsjerer gamlekarene sammen med korpset.

§ 1. Formål (Lover for Skanseguttenes Forening)
Foreningens navn er Skanseguttenes Forening, og dens formål er å ivareta Skansens Bataljons interesser, samt økonomisk å trygge dens fremtid og trivsel. 

Brushytten Skanseguttenes Forening har organisasjonsnr.970 288 945MVA

Hytten eies 100% av Skanseguttenes Forening, org.nr.985 772 304 som drifter hytten på dugnad sammen med Skansens Bataljon, org.nr.994 529 242.